Die wêreld is ‘n ronde bol

van binne is hy hol

en in die middel vol gevare

lê die Land van Wol en Hare.