Kuier by Chrisna van Rensburg

Redaktrise van die Kakkerlak

Kakkerlak is ‘n snaakse titel vir ‘n tydskrif. Hoe het jy op dié titel besluit?

Ek het nooit regtig die naam uitgedink nie. Ek het ‘n lys gekry van ‘n klomp mense met voorstelle vir ‘n titel. Eendag het hierdie titel toe net by my opgekom. Ek het dit toe teen die muur geplak en die heeltyd daaroor gedink. Met ons eerste onderhou het die dame my toe gevra wat gaan die titel van die tydskrif wees en dis toe dat ek gesê het die titel gaan Kakkerlak wees.

Hoekom het jy die Kakkerlak begin? Wat was jou doel daarmee?

Ek was besig om ou boeke (sommige wat al uit druk is) te koop en te verkoop. Kliënte het nuusbriewe gesoek met inligting op oor die boeke wat ek verkoop. Dis toe dat ek gedink het: Hoekom begin ek nie sommer ‘n tydskrif nie? Ek moes net besluit of dit ‘n besigheid gaan word en of dit bloot net ‘n stokperdjie gaan bly. Besigheid het vir my na die beste opsie gelyk. Ek het van die begin af geweet ek wil die in volkleur doen, omdat Afrikaans dit verdien.

Dit het nooit vir my gegaan om Afrikaans uit die depressie te lig nie. Volgens my het Afrikaans nog nooit deur ‘n depressie gegaan nie. Ek wou bloot net die inligting wat ek insamel met mense deel. Ek is ‘n inligtingsvraat en ek wou die feite in ‘n formaat giet wat ander mense kon waardeer.

Wou jy nog altyd ‘n tydskrif van jou eie begin of het die ideaal eers later ontstaan?

Nee, ek wou nooit ‘n tydskrif begin nie. Boeke was my passie. Ek kan nie sonder boeke leef nie. My pa was die een wat my geleer het om heilig te wees oor my boeke – ek het dit by hom oorgeërf. Hy het my ‘n liefde vir boeke geleer en my gewys hoe om boeke ordentlik te bewaar.

Wat is vir jou die lekkerste deel van redaktrise wees?

Ek is in die midde van die maak van die tydskrif. Ek geniet dit om die ontwerper te gaan sien en afrondingswerk te doen. Dan ook natuurlik om die inligtingsstukkies af te rond en persklaar te maak.

Wat is vir jou die slegste deel van redaktrise wees?

Ek hou nie van die besigheidsgedeelte en die finansies nie.

Watter eienskappe dink jy moet ‘n redaktrise hê?

Jy moet jou nie steur aan alle mense se kommentaar nie, jy moet ‘n dik vel hê, jy moet kan delegeer. Dan moet jy ook kan onderskei tussen die waardevolle raad wat mense jou gee en nuttelose kritiek. O, en jy moet altyd uit jou foute leer en daarop verbeter. ‘n Sterk selfbeeld is ook ‘n moet.

Met die wye mark van tydskrifte wat daar vandag is, dink jy dis nodig om nuwe nog tydskrifte te publiseer? Is daar ‘n mark vir nog nuwe tydskrifte?

Ek het al hoe meer en meer besef dat die Kakkerlak ‘n letterkundige tydskrif is vir die volk. Daar is baie letterkundige tydskrifte, maar dit is net te hoog geskryf vir mense wat nie die letterkundige kennis het nie.

Op die oomblik is die Kakkerlak ‘n kwartaalblad. Is daar enige ideale om dit maandeliks uit te gee?

My man het groot ideale vir die Kakkerlak en sal dit graag wil doen. Ek het egter geen begeerte om dit meer gereeld uit te gee nie. Ek besef egter dat dit uit ‘n besigheidsoogpunt beter sou wees.

Wat dink jy maak die Kakkerlak ‘n sukses?

Die hoeveelheid inligting wat ons met elke uitgawe weergee. Die inhoud is kwaliteit. Selfs die advertensies wat daarin is word gelees. Die Suid-Afrikaanse volk het ‘n behoefte daaraan om kennis op te doen. Die Kakkerlak voldoen dus aan die behoefte en die inligting word nie akademies aangebied nie. Dus voel die lesers nie dom as hulle dit lees nie.

Watter bydrae dink jy lewer die Kakkerlak in vandag se samelewing?

Dit maak die mense bewus van hulle eie talente en hulle taal. Dit laat hulle besef ons het ‘n mooi kultuur. Hulle wil dan dus die kultuur met ander mense deel. Die tydskrif benadruk ook hoe belangrik dit is om jou eie identiteit te hê.

Waar sien jy die Kakkerlak oor vyf jaar?

25 000 lesers (daar is tans 10 000 per kwartaal).

750 afsetpunte (daar is tans 450).

15 000 tot 20 000 intekenare.

Is jy gelukkig met die Kakkerlak soos dit huidig is, of wil jy nog ‘n paar veranderings aanbring?

Ek is gelukkig met die tydskrif soos dit is. Ek wil net altyd my perspektief behou. Die artikels moet altyd interessant bly, dit moet resent wees en by die tema hou.

Onderhoud met Stefan Fanoy. Stefan is ‘n tweedejaarstudent in Skryfkuns aan die Noordwes-Universiteit, Potchefstroom.
Oktober 2007.
0
Would love your thoughts, please comment.x