Hierdie is ‘n redenaars

PROJEK – MULTISENSORIESE OMGEWING

  • Algemene beskrywing en struktuur van die projek: aspekte, partye betrokke (samewerkingskonteks); navorsingsprojek
  • Ontwikkeling van die projek – betrokkenheid van die leerders en verbandlegging met beginsels van ECC

GEBRUIK VAN DIE GESKEPTE MULTISENSORIESE OMGEWING

  • Formele onderrig en ander gebruike

SAMEVATTING EN GEVOLGTREKKING

*****************************

MET WERKSAANTEKENINGE

  1. KONTEKSTUALISERING EN PROBLEEM

In ‘n onlangse verslag oor hoofde wat fokus op die skep van nuwe fisiese ruimtes en die effek daarvan op die skool en leerders, word die positiewe uitvloeisels van ‘n projek wat fokus op die verbetering van ‘n fisiese ruimte beklemtoon (litnet-artikel). Waar ‘n aangename en verrykende omgewing tot aanwins kan wees in enige skool, is dit noodsaaklik in skole vir leerders met spesiale behoeftes waar addisionele verrykende onderriggeleenthede ‘n integrale deel van die onderrig behoort te wees.

Spesifieke probleme/behoeftes van leerders met siggestremdheid (blind en swaksiende) sluit in….

ECC het ten doel om leerders bloot te stel aan ‘n verrykte omgewing en verrykte leer. Personeel verbonde aan sulke skole het egter nie genoeg kennis oor ECC nie en is ook nie noodwendig gemotiveerd om die beginsels in onderrig toe te pas nie.

EN LEEMTE

Ten spyte van die ECC, word leerders met siggestremdheid steeds afgeskeep/ afgesny van terloopse leer. Hulle moet daarom meer betrek word. ….

  • ECC

The term expanded core curriculum (ECC) is used to define concepts and skills that often require specialized instruction with students who are blind or visually impaired in order to compensate for decreased opportunities to learn incidentally by observing others. In addition to the general education core curriculum that all students are taught, students with visual impairments, starting at birth, also need instruction in the ECC.

Beginsels van ECC

Verbandlegging met tegnologie – hier?

  • PROJEK – MULTISENSORIESE OMGEWING

Teen hierdie agtergrond is ‘n multisensoriese (tuin)omgewing beplan vir ‘n skool vir leerders met visuele gestremdheid. ‘n Multisensoriese omgewing bied ‘n veilige ruimte waarbinne verrykende ervarings gebied en gefasiliteer kan word. (verder ook: wat is multisensoriese tuine binne hierdie konteks – artikel Hussein, 2010.)

Tegnologie/digitale era. Verskeidenheid kommunikasietegnologie – braille ens. Dit is verder vanselfsprekend dat leerders met siggestremdheid ook die voordele van digitale media … in hulle leefwêreld … en ook voorbereiding vir die toekoms. Bemagtigingstegnologie / tegnologie en gestremheid…. Ens ens

0 0 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments