Afrikaanse SkryfGoed

Afrikaanse SkryfGoed 2008 vir Microsoft® Office – ʼn versameling skryfhulpmiddels vir Afrikaans.
Ingesluit op CD-ROM:

AFRIKAANSE SPELTOETSER 3.1

Maklike installasie in Afrikaans; gee goeie voorstelle en alternatiewe vir spelfoute; herken outomaties nuwe samestellings en verbuigings van woorde; uitgebreide woordelyste (meer as 430 000 woorde).

AFRIKAANSE GRAMMATIKATOETSER 1.0

Evalueer onder meer woordkeuse; los- of vasskryf van woorde; en die korrekte gebruik van grammatikale konstruksies. Bepaal ook of teks aan bepaalde stylvereistes voldoen. Dit sluit onder andere in leestekengebruik; konsekwente taalgebruik; en
aanstootlike woorde.

AFRIKAANSE TESOURUS 1.0

Verskaf sinonieme vir meer as 40 000 woorde; maklike opsoek van woorde; herkenning van verwante woorde.

WOORDAFBREKER

Woordafbreking (“hyphenation”) – baie nuttig vir bladuitleg.

OMVATTENDE HULPGIDS

Ontwikkel deur die Sentrum vir Tekstegnologie (CTexT™) van die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus).

Verspreiders:
BlueTek Rekenaars
(018) 297 0164
www.spel.co.za

Afrikaanse SkryfGoed 4

Afrikaanse SkryfGoed 4 is ʼn versameling van vier skryfhulpmiddels vir Microsoft Office en sluit in:
•Afrikaanse Speltoetser
•Afrikaanse Grammatikatoetser
•Afrikaanse Tesourus
•Afrikaanse Woordafbreker

Die Grammatikatoetser en Tesourus is enig in hul soort in Afrikaans vir Microsoft Office, en die Speltoetser is die enigste sogenaamde tweedegenerasiespeltoetser wat tans vir Afrikaans bestaan. Dit beteken dat die nuutste tegnologie en gevorderde prosessering gebruik word om beter resultate te lewer. Dit word gereeld bygewerk om by die nuutste spelreëls en ontwikkelinge in Afrikaans aan te pas.

Tsenang!

Leer jouself Setswana aan met hierdie interaktiewe, multimediasagteware, ontwikkel deur die Sentrum vir Tekstegnologie (CTexT™) van die NWU-Pukke! Hierdie program is gemik op persone, ongeag hul ouderdom, wat graag Setswana wil leer praat. Instruksietaal in Afrikaans of Engels.
Die CD-ROMs bevat 4 hoofstukke wat elk uit 6 tot 8 lesse bestaan. Die lesse is gebaseer op kontekstuele taalgebruik in dialoogvorm. Interaksie word bevorder deur kruisverwysings en skakels na woordeskat, grammatika, funksies, vaardighede en oefeninge.

`n Hulplêer, virtuele programtoer en studiegids is ook ingesluit vir die optimale gebruik van die program. Jy kan ook jou eie pas en leerverbintenis bepaal deur `n studiekontrak te aanvaar om jou te lei en jou vordering te monitor. `n Belangrike kenmerk is die wye verskeidenheid oefeninge wat jou in staat sal stel om voortdurend jou vordering en jou vaardigheidsvlak te evalueer.

Klanksnitte kan gespeel word deur CD-spelers of MP3-spelers sodat jy jou uitspraak en luistervaardigheid kan oefen. Dit is nou ook toegerus om meerdere gebruikers toegang tot die program te gee en bied verbeterde inhoud en grafika vir `n optimale leerervaring.

Verspreiders:
BlueTek Rekenaars
(018) 297 0164
www.spel.co.za

Sondelani!

Leer jouself isiXhosa aan met hierdie interaktiewe, multimediasagteware, ontwikkel deur die Sentrum vir Tekstegnologie (CTexT™) van die NWU-Pukke! Hierdie program is gemik op persone, ongeag hul ouderdom, wat graag isiXhosa wil leer praat. Instruksietaal in Afrikaans of Engels.
Die CD-ROMs bevat 4 hoofstukke wat elk uit 6 tot 8 lesse bestaan. Die lesse is gebaseer op kontekstuele taalgebruik in dialoogvorm. Interaksie word bevorder deur kruisverwysings en skakels na woordeskat, grammatika, funksies, vaardighede en oefeninge.

`n Hulplêer, virtuele programtoer en studiegids is ook ingesluit vir die optimale gebruik van die program. Jy kan ook jou eie pas en leerverbintenis bepaal deur `n studiekontrak te aanvaar om jou te lei en jou vordering te monitor. `n Belangrike kenmerk is die wye verskeidenheid oefeninge wat jou in staat sal stel om voortdurend jou vordering en jou vaardigheidsvlak te evalueer.

Klanksnitte kan gespeel word deur CD-spelers of MP3-spelers sodat jy jou uitspraak en luistervaardigheid kan oefen. Dit is nou ook toegerus om meerdere gebruikers toegang tot die program te gee en bied verbeterde inhoud en grafika vir `n optimale leerervaring.

Verspreiders:
BlueTek Rekenaars
(018) 297 0164
www.spel.co.za

Ngenani!

Leer jouself isiZulu aan met hierdie interaktiewe, multimediasagteware, ontwikkel deur die Sentrum vir Tekstegnologie (CTexT™) van die NWU-Pukke! Hierdie program is gemik op persone, ongeag hul ouderdom, wat graag isiZulu wil leer praat. Instruksietaal in Afrikaans of Engels.
Die CD-ROMs bevat 4 hoofstukke wat elk uit 6 tot 8 lesse bestaan. Die lesse is gebaseer op kontekstuele taalgebruik in dialoogvorm. Interaksie word bevorder deur kruisverwysings en skakels na woordeskat, grammatika, funksies, vaardighede en oefeninge.

`n Hulplêer, virtuele programtoer en studiegids is ook ingesluit vir die optimale gebruik van die program. Jy kan ook jou eie pas en leerverbintenis bepaal deur `n studiekontrak te aanvaar om jou te lei en jou vordering te monitor. `n Belangrike kenmerk is die wye verskeidenheid oefeninge wat jou in staat sal stel om voortdurend jou vordering en jou vaardigheidsvlak te evalueer.

Klanksnitte kan gespeel word deur CD-spelers of MP3-spelers sodat jy jou uitspraak en luistervaardigheid kan oefen. Dit is nou ook toegerus om meerdere gebruikers toegang tot die program te gee en bied verbeterde inhoud en grafika vir `n optimale leerervaring.

Verspreiders:
BlueTek Rekenaars
(018) 297 0164
www.spel.co.za

Dagsê!

Leer jouself Afrikaans aan met hierdie interaktiewe, multimediasagteware, ontwikkel deur die Sentrum vir Tekstegnologie (CTexT™) van die NWU-Pukke! Hierdie program is gemik op persone, ongeag hul ouderdom, wat graag Afrikaans wil leer praat.
Die CD-ROMs bevat 4 hoofstukke wat elk uit 6 tot 8 lesse bestaan. Die lesse is gebaseer op kontekstuele taalgebruik in dialoogvorm. Interaksie word bevorder deur kruisverwysings en skakels na woordeskat, grammatika, funksies, vaardighede en oefeninge.

`n Hulplêer, virtuele programtoer en studiegids is ook ingesluit vir die optimale gebruik van die program. Jy kan ook jou eie pas en leerverbintenis bepaal deur ’n studiekontrak te aanvaar om jou te lei en jou vordering te monitor. ’n Belangrike kenmerk is die wye verskeidenheid oefeninge wat jou in staat sal stel om voortdurend jou vordering en jou vaardigheidsvlak te evalueer.

Klanksnitte kan gespeel word deur CD-spelers of MP3-spelers sodat jy jou uitspraak en luistervaardigheid kan oefen. Dit is nou ook toegerus om meerdere gebruikers toegang tot die program te gee en bied verbeterde inhoud en grafika vir `n optimale leerervaring.

Verspreiders:
BlueTek Rekenaars
(018) 297 0164
www.spel.co.za