Suid-Afrikaanse helde en ikone

Suid-Afrikaanse helde en ikone (resensie)

Wendy Maartens
LAPA
Resensie deur Walter Doubell

Suid-Afrikaanse helde en ikone bevat 33 sketse van gebeurtenisse in die lewe van buitengewone Suid-Afrikaners. Die volgorde is min of meer chronologies vanaf die vroegste tye in die Kaap tot onlangs, na die jaar 2000. Die sketse word in ‘n verhaalstyl vertel. Elke verhaal word aangevul met ‘n goeie illustrasie wat bydra tot die tema van die verhaal. Die illustrasies is die werk van Natalie en Tamsin Hinrichsin

Die helde en ikone waarvan daar vertel word, kan beskou word as persone wat ‘n positiewe bydrae in Suid-Afrika gelewer het. Die verhale dek ‘n breë spektrum van Suid-Afrikaanse helde. Onder andere word daar vertel oor Wolraad Woltemade se dapperheid, Sjaka se uitbou van die Zulu-nasie, Racheltjie de Beer se heldedaad en die skryf van Nkosi Sikele’ iAfrika deur Enoch Sontonga. Die bydrae tot versoening van Biskop Desmond Tutu asook Nelson Mandela se groot rol in Suid-Afrika se geskiedenis word uitgebeeld.

‘n Deurlopende tema in van die verhale is die buitengewone bydrae van gewone Suid-Afrikaners. Die goeie gevolge van die bydrae of heldedaad van gewone mense word beklemtoon. Hierdie uitwys van die gewone mens se heldedaad mag as moraliseerend gesien word. Dit moet egter in gedagte gehou word dat die teikenlesers kinders is en dat dit goed is dat die positiewe beklemtoom word.

Alhoewel die titel van hierdie boek na die helde en ikone van Suid-Afrika verwys, is daar van die verhale wat vertel word met gebeure in die Suid-Afrikaanse geskiedenis as agtergrond. Die boek is egter nie ‘n geskiedenisboek en word ook nie so deur die skrywer voorgehou nie. Daar is aan die einde van verskeie verhale ʼn bevestiging dat sekere van die gebeure denkbeeldig is en juis so geskep is om die geskiedkundige feite vir die jong leser makliker verstaanbaar te maak.

Suid-Afrikaanse helde en ikone is ideaal vir ouers wat voorlees aan die jong leser wat self nog nie lees nie. Die gemaklike skryfstyl is so dat die jong leser self die boek maklik leesbaar sal vind. Terselfdertyd is die boek ʼn goeie bekendstelling aan die geskiedenis van Suid-Afrika. Die verhale is tydloos en kan beslis meermale gelees word.

Walter Doubell
Walter Doubell is ‘n Skryfkunsstudent aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) 2013.
2013-08
0
Would love your thoughts, please comment.x