Navrae

Gereelde vrae en antwoorde

Storiewerf verkoop nie self boeke nie, maar dien slegs as ‘n skakel tussen boekmense. Besonderhede van nuwe boeke word in Oondvars geplaas. Kontrak asseblief die betrokke uitgewer of verspreider.

Op Kollig is monoloë en samesprake beskikbaar. Gebruik gerus een van dié tekste. Stuur net ‘n e-boodskap aan kollig@storiewerf.co.za met jou naam, ouderdom, die titel, en waarvoor jy dit wil gebruik. Kopiereg behoort aan die skrywer.
Hierdie is die enigste monoloë wat Storiewerf beskikbaar het. Storiewerf kan ongelukkig nie help met die aanbeveling van alternatiewe stukke nie.

Storiewerf is ‘n webtuiste vir kinder- en jeugboeke. Ons kan nie met versoeke soos hierdie help nie. Lees gerus Christien Neser se goeie wenke oor redenaars op Storiewerf Kollig.

1) Jy kan jou verhaal aan enige uitgewer wat kinderboeke publiseer stuur. Geen illustrasies is nodig nie. Die uitgewer lees dan die manuskrip en besluit of hulle dit wil uitgee. Omdat die drukkoste (veral vir prenteboeke) baie duur is, keur uitgewers die manuskripte wat hulle vir publikasie oorweeg baie versigtig. (Wenk: As jy na nuwe kinderboeke kyk, kan jy sien watter uitgewers kinderboeke uitgee.) Kyk na die uitgewer se webtuiste vir inligting oor die voorlegging van manuskripte.

2) Gebruik kompetisies as geleentheid om jou werk onder uitgewers se aandag te bring. ‘n Kompetisie is gewoonlik groot pret en gee mens die geleentheid om jou werk teen dié van ander te meet. Die Sanlamprys vir Jeugliteratuur word byvoorbeeld elke twee jaar deur Tafelberg Uitgewers uitgeskryf.

3) Jy kan jou werk self laat uitgee. Daar is heelwat instansies wat hiermee kan help – jy moet net bereid wees om te betaal en self die boek te bemark.

4) As jy terugvoering kry, let goed op die keurderskommentaar. Dit behoort jou instaat te stel om jou werk te verbeter en moontlik later gepubliseer te kry. Alle sukses toegewens!

Uitgewers stel eerstens belang in die teks. Slegs indien ‘n uitgewer die teks publiseerbaar vind, sal hulle ‘n illustreerder opdrag gee om illustrasies te skep. Uitgewers verkies gewoonlik om illustreerders van hulle keuse te gebruik, aangesien hulle vir die onkostes daaraan verbonde verantwoordelik is. Enigiemand is egter welkom om proef-illustrasies voor te lê (ook die outeur) nadat die teks vir publikasie aanvaar is.

Tydskrifte het gewoonlik ‘n verhaleredakteur. Kyk by die lys van redaksielede wat by die inhoudsopgawe beskikbaar is. Dis nie nodig om eers toestemming te vra nie – stuur bloot jou verhaal met ‘n kort begeleidende briefie. Hulle sal dan die verhaal keur en jou laat weet of dit geskik is vir publikasie. Onthou net om ‘n afskrif van jou verhaal te hou en moet nie moed verloor as dit nie aanvaar word nie. Die meeste skrywers het ‘n laai vol afgekeurde manuskripte! Slyp jou talent en een of ander tyd sal jy sukses behaal.

Daar is verskillende moontlikhede om ‘n skryfkursus by die Noordwes-Universiteit te volg.

1) Skryfkuns as universiteitsvak. Skryfkuns word voltyds aangebied op die oomblik kan die vak op eerste- en tweedejaarsvlak geneem word. Nagraadse studiemoontlikhede is ook beskikbaar. Vir meer inligting oor die vak kontak Franci Greyling by franci.greyling@nwu.ac.za of (018) 299-1781.

2) Oorweeg dit ook gerus om ‘n kursus by die ATKV-Skryfskool te volg. Die jaarlikse Winterskool is baie gewild en ideaal vir mense met beperkte tyd. Kontak die ATKV-Skryfskool by 018 299-1783.